Skip to content Skip to footer
Beep - B&H Energy Efficiency Project

Video o projektu Beep – B&H Energy Efficiency Project kojeg provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a koje je već prije deset godina prepoznalo energijsku efikasnost kao podršku održivom ekonomskom razvoju BiH na putu ka EU, te kroz implementaciju projekata nastoji ukazati na benefite poboljšanja energijske efikasnost u sektoru javnih zgrada, razviti i implementirati samoodrživi model finansiranja energijske efikasnosti i podići svijest o značaju energijske efikasnosti.

KlijentCeteorDatum7. februar 2024.Share