Skip to content Skip to footer
Mladi za bolje medije

„Mladi za bolje medije” je projekat koji finansira Evropska Unija, a provodi Udruženje “Ja BiH u EU” i Media Centar. Projekat nastoji da uspostavi vezu mladih i medija, razvijajući inovativni pristup jačanju nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini i potičući aktivizam mladih u podršci medijima i u kreiranju medijskih sadržaja.

KlijentBoramDatum23. decembar 2023.Share