Skip to content Skip to footer
Prevent Goražde - promo video

Kompanija Prevent Components izgradila je svoj imidž kombinirajući poduzetnički duh s profesionalnošću u izradi i kao takva postala je prepoznatljiv brend i vodeći industrijski proizvođač u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ali i jedan od vodećih u Bosni i Hercegovini. Prevent Components dio je Prevent grupacije, koja je svoju proizvodnju u Bosnu i Hercegovinu uvela 1999. godine i od tada je jedna od vodećih kompanija.

KlijentPreventDatum7. juli 2023.Share