Skip to content Skip to footer
Saradnja kompanije ThermoFLUX sa Digital Storm DIH-om

Projekat “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Njemačke vlade (BMZ). Cilj projekta je razvoj ekonomije u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja. Projekat sufinansira Evropska unija u okviru projekta EU4DigitalSME.

Ovaj video je kreiran uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke (BMZ). Sadržaj ovog videa je isključiva odgovornost Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i ne odražava nužno stanovišta EU i Njemačke vlade.

KlijentBoramDatum10. juli 2023.Share